Portofolio

Plakater

Roll-Ups

pixabay.com

Kunde: Karo Pharma

Kunde: Bryllupshjelperen

Plakater

pixabay.com

Kunde: Diverse kunder
Format: A3 og A2

Seil

pixabay.com

Kunde: Oslo Havn

Kunde: Oslo Havn
Diverse seil i stort format

Hyllemarkører

Kunde: Karo Pharma

.