Portofolio

Brosjyrer

Kunde: Aker BioMarine

Format: A4

Utfordring:
Oppfølging av tidligere satt design.

Illustrasjoner og forklarende detaljer.

Kunde: Karo Pharma

Tre forskjellige produktbrosjyrer
Format: A7, 8-sider, trekkspill

Kunde: Oslo Havn KF

Format: 10 x 21 cm, 12-sider

Illustrasjon av måke og kart.

Kunde: Oslo Havn KF

Format: A4, 16-sider

Kunde: Oslo Havn KF

Format: A4, 32-sider

Illustrasjon av contakinerskip og semitrailere (Tilpasset profilveiledningen til Oslo.)

Magasin

Kunde: Bandagistkjeden
År: 2002 – 2012
Totalt 25 utgaver, to ganger i året

Opplag: ca 28 000 stk

Ansvar for alt det grafiske, sats, bilder (ta i mot bilder eller finne fram passende bilder). Kontakt med trykkeriet. Annonsemateriell.

Eksempler på diverse brosjyrer format 10 x 21 cm.