Portofolio: Brosjyrer

Kunde: Aker BioMarine
År: 2013

Format: A4

Utfordring:
Oppfølging av tidligere satt design.

Utfordrende illustrasjoner og forklarende detaljer.

Kunde: Karo Pharma
År: 2016

Tre forskjellige produktbrosjyrer
Format: A7, 8-sider, trekkspill

Kunde: Apotekproduksjon
År: 2008

Format: A5, 12 sider
Viser forsiden og et oppslag

Kunde: Oslo Havn KF
År: 2022

Format: 10 x 21 cm, 12-sider, trekkspillfals

Illustrasjon av måke og kart: Solvor Stormark

Kunde: Oslo Havn KF
År: 2021

Format: A4, 16-sider

Kunde: Oslo Havn KF
År: 2019

Format: A4, 32-sider

Illustrasjon av contakinerskip og semitrailere: Solvor Stormark. Tilpasset profilveiledningen til Oslo.

Eksempler på diverse brosjyrer format 10 x 21 cm.