Portofolio: Bøker og blader

Magasin

Kunde: Bandagistkjeden
År: 2002 – 2012
Totalt 25 utgaver, to ganger i året

Opplag: ca 28 000 stk

Ansvar for alt det grafiske, sats, bilder (ta i mot bilder eller finne fram passende bilder). Kontakt med trykkeriet. Annonsemateriell.

Bøker

Kunde: Empower Communication

Utført: omslag og sats

Kunde: Vokabel publishing

Utført: omslag og sats

Kunde: Norsk Motorsykkel Union

Utført: kun omslag

CD-cover

En CD med cover, inneholder også ofte et flere siders hefte med sangtekster, informasjon og bilder.

Har designet over 100 stk. for forskjellige artister.
Se: Portofolio, CD-cover

.