Portofolio

Bøker

Kunde: Wadel Publishing

Utført: omslag og sats

Kunde: Vokabel publishing

Utført: omslag og sats

Kunde: Empower Communication

Utført: omslag og sats

Kunde: Norsk Motorsykkel Union

Utført: kun omslag

CD-cover

En CD med cover, inneholder også ofte et flere siders hefte med sangtekster, informasjon og bilder.

Har designet over 100 stk. for forskjellige artister.
Se: Portofolio, CD-cover

.