Portofolio: Annonser

Kunde: Apotekproduksjon

Et utvalg av eldre annonser for ukeblader.

Kunde: Tylden & Co.
År: 2003, 2005, 2006

Eksempler på forskjellig typer annonser.

Eksempler på nettannonser